Att välja rätt nätverk

Medlemmar på Lunchin

Är du ute efter att skapa fler hållbara yrkesrelationer?

Ett av flera sätt att skapa fler yrkesrelationer är att medverka och engagera sig i ett eller flera nätverk.

Utöver Lunchin, som är ett yrkesnätverk, så finns det många fler kategorier och inriktningar, t.ex. affärsnätverk, sportnätverk, intressenätverk, alumninätverk och ortsnätverk, för att nämna några få. Alla med sitt specifika syfte och inriktning.

En medelstor svensk stad har oftast mer än 100 olika mer eller mindre aktiva nätverk, vilket är väldigt positivt, då nätverkande är bra både för individen, företaget/organisationen och lokalsamhället.

Det viktiga är att hitta ett nätverk som ger dig rätt inspiration och energi.

Olika nätverk attraherar olika människor. Vi har alla olika erfarenheter, synsätt, trygghetsbehov och ambitioner. Men framgångsrika nätverk präglas av engagerade medlemmar och är oftast regelbundna, hållbara, långsiktiga och utvecklande.

Nätverksmöte på ett hotell

Hur lyckas man som nätverkare?

Enligt mig är den framgångsrike nätverkarens främsta egenskaper:
Energi, nyfikenhet, empati, tydlighet, prioritering, uppföljning, trovärdighet och effektivitet.

Det vill säga som alla andra framgångsrika yrkesutövare - en blandning av personlighet och professionell kunskap.
När detta utövas framgångsrikt skapas det optimala för många nätverkare, förtroende.

- Mitt namn är Anders Nilsson.

Sedan slutet på 70-talet har jag arbetat med att bygga upp och underhålla olika evenemang och nätverk. Jag ser mig själv som en "Relationist", dvs någon som hjälper företag och individer att skapa fler och mer hållbara yrkesrelationer."